Zlo nepáchá ďábel. Láska neubližuje. Zbraně nezabíjejí. Vše dělají lidé.

Informace pro média

Akreditace

Akreditace není vyžadována, za ohlášení předem budeme rádi

Soutěž MEGAKANONÁDA je vůči médiím přátelská. Nevyžadujeme akreditaci, avšak očekáváme, že budete schopni na požádání předložit novinářský průkaz, nebo jiný doklad o Vaší mediální činnosti. Vstup na akci je médiím umožněn v době soutěže, tedy 7. března 2020 v čase od 8.30 do 17.00. 8.března 2020 od 9.00 do 16.00. Ačkoliv akreditaci nevyžadujeme, bylo by od Vás rozumné kontaktovat pořadatele na info@strelnicehlinik.cz a dopředu se ohlásit.

Pravidla bezpečnosti při pohybu v areálu

Bezpečnost je na akci zcela zásadní, poslouchejte pokyny pořadatelů

Je nutné, abyste bezvýhradně poslouchali pokyny pořadatelů, jde o Vaši bezpečnost. Dále je povinná reflexní vesta s označením PRESS, případně jiným, jasně naznačujícím, že jste zástupci médií. Vesta z kufru auta nestačí. Jedná se o střeleckou akci, měli byste mít patřičné ochranné pomůcky, to znamená ochranné brýle a tlumiče hluku. Jelikož se jedná o venkovní akci, pak také patřičný oděv.

Tlumiče hluku a ochranné brýle Vám může po dohodě zapůjčit pořadatel.

Ubytování, strava, zázemí

Neposkytujeme nic víc, než má standardní návštěvník akce

Bohužel pro novináře nejsme schopni zajistit stravu, ubytování ani jakékoliv zázemí nad rámec toho, které máme k dispozici my sami a samozřejmě soutěžící. Počítejte tedy s tím, že veškeré potřebné vybavení musíte mít připravené. Připojení k internetu pravděpodobně nebude k dispozici.

Autorizace fotografií z akce

Fotografie a další záznamy nelze použít pro komerční účely

Autorizace fotografií nebude prováděna avšak fotografie nesmí být použity pro komerční účely (reklama), pouze pro účely informační, tedy spojené s prezentací akce, článcích atp. V případě, že si nejste jisti použitím fotografie, kontaktujte nás.

Možnost fotografování/natáčení může být v některých případech pořadateli omezena.

Kontakt pro Média

Petr Rybář
Mobil: +420 608 963 654
Mail: info@strelnicehlinik.cz